Wie zijn we

Gemeenteweekend 2017 crop

Wij zijn christenen die geloven dat God zoveel van mensen houdt dat Hij zijn enige zoon Jezus Christus gegeven heeft opdat iedereen die in Hem gelooft niet verlorengaat, maar eeuwig leven heeft. Dit geloof verbindt ons en maakt ons een familie van Gods kinderen. Als gemeente maken we deel uit van een vereniging van vrije evangelische gemeenten in Vlaanderen, de VEG