Eredienst

Iedere zondag van 10.00 - 11.30 uur is er een eredienst met samenzang, gebed en een boodschap vanuit de Bijbel. Na iedere eredienst is er tijd voor een tas koffie of thee en een babbel. Ook aan de kinderen wordt gedacht: tijdens de dienst is er voor de allerkleinsten een crèche en voor de kinderen een eigen samenkomst. Af en toe is er na de dienst een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen iets meeneemt om te eten.

Eredienst
In principe wordt op elke eerste en laatste zondag van de maand het avondmaal gevierd.

Deelname aan het avondmaal is open voor leden en bezoekers, onder de voorwaarde dat men een wedergeboren christen is.
 Avondmaal

De meeste erediensten gaan door op zondagmorgen, maar ook op sommige bijzondere dagen zoals Goede Vrijdag wordt een eredienst gehouden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de eredienst bij te wonen.

De eredienst is in feite het samenkomen van wedergeboren mensen (de gemeente). Maar ook van mensen die de keuze voor God nog niet gemaakt hebben. 

De samenkomst heeft de volgende doelstellingen:

Geven:

  • God samen eren, loven en danken
  • Elkaar bemoedigen en vermanen, samen zijn

Ontvangen:

  • Van God: Onderwijs vanuit Zijn Woord: onderwijs, liefde, vertroosting, versterking, genezing, inzicht, …
  • Van elkaar: liefde, bemoediging, gemeenschap, vriendschap, …

Vaak wordt gezegd dat we in de samenkomst God ontmoeten en elkaar ontmoeten. De kanttekening hierbij is dat wedergeboren christenen in Jezus zijn en Jezus in hen. De activiteiten tijdens een samenkomst zijn dan niet zozeer een ontmoeting (het kan dit zijn voor iemand die tot geloof komt) maar een gezamenlijke herinnering en bezigheid van je continue reële positie ten opzichte van God, namelijk als zijn kinderen. Het gevaar van de samenkomst te bestempelen als een ontmoetingsplaats met God is dat mensen gaan geloven dat ze uitsluitend in de samenkomst/ het kerkgebouw contact  met God kunnen hebben.