Afdrukken

Welkom!!

Wie is de Evangelische Gemeente Zaventem?
Wij zijn christenen die geloven dat God zoveel van mensen houdt dat Hij zijn enige zoon Jezus Christus gegeven heeft opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit geloof verbindt ons en maakt ons een familie van Gods kinderen. Als gemeente maken we deel uit van een vereniging van vrije evangelische gemeenten in Vlaanderen, de VEG.

Samenkomsten
Om elkaar te ontmoeten en God te eren houden we elke zondag een dienst met o.a. zang, gebed en een preek. De dienst begint om 10u en duurt tot ongeveer 11u30. Voor de kinderen is er een aparte samenkomst, aangepast aan de verschillende leeftijden. Na de dienst is er gelegenheid voor napraten onder het genot van koffie, thee of limonade. De diensten gaan door in het gebouw van Operatie Mobilisatie aan de Fabriekstraat 63 in Zaventem.

OM

 

Huiskringen

Huiskringen spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Elementen van zo'n huiskring zijn gezellig samen zijn, zingen, gebed en het bestuderen van de Bijbel. Heeft iemand hulp nodig dan gebeurt dit vaak via de kringleden. Maar naast het praktisch ondersteunen doen we dat ook door voor elkaar te bidden, naar elkaar te luisteren en elkaar raad te geven.

Kennismaken
Wilt u kennismaken met de EGZ? U bent van harte welkom eens een dienst bij te wonen. Verder kunt u door hier te klikken een korte introductievideo van de gemeente bekijken. We hopen u te mogen ontmoeten en bovenal dat u Jezus Christus leert kennen!

 

 

 

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie