Evangelische Gemeente Zaventem

 

Wij zijn christenen die geloven dat God zoveel van mensen houdt dat Hij zijn enige zoon Jezus Christus gegeven heeft
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 

Welkom bij de EGZ!

Wie zijn we

Image

Waar zijn we

Image

Samenkomsten

Om elkaar te ontmoeten en God te eren houden we elke zondag een dienst met o.a. zang, gebed en een preek. De dienst begint om 10u en duurt tot ongeveer 11u30. Voor de kinderen is er een aparte samenkomst, aangepast aan de verschillende leeftijden. Na de dienst is er gelegenheid voor napraten onder het genot van koffie, thee of limonade. De diensten gaan door in het gebouw van Operatie Mobilisatie aan de Fabriekstraat 63 in Zaventem.

Samenkomsten

Om elkaar te ontmoeten en God te eren houden we elke zondag een dienst met o.a. zang, gebed en een preek. De dienst begint om 10u en duurt tot ongeveer 11u30. Voor de kinderen is er een aparte samenkomst, aangepast aan de verschillende leeftijden. Na de dienst is er gelegenheid voor napraten onder het genot van koffie, thee of limonade. De diensten gaan door in het gebouw van Operatie Mobilisatie aan de Fabriekstraat 63 in Zaventem.

Kernwaarden

Aan deze kernwaarden willen we alles wat we doen en alles wat we zijn toetsen

God verheerlijken is ons hoogste doel

Hij verdient al onze lof en eer, wij zijn gemaakt om Hem te vereren

De Bijbel is het hoogste gezag

De Bijbel is het onfeilbare woord van God en staat boven menselijke bedenksels

Liefde is ons grootste drijfveer

De liefde van God voor de mensen willen we doorgeven aan elkaar

Jezus Christus is onze enige verlosser

Niets of niemand anders kan ons bevrijden van zonde en schuld

Wedergeboorte door bekering

Door ons tot God te bekeren worden we opnieuw geboren - niet lichamelijk maar geestelijk

Gebed is onze sterkste kracht

Bidden tot God is als een machtig wapen

De Heilige Geest is onze enige geestelijke leiding

Alleen de Heilige Geest kan ons de weg wijzen en ons helpen de juiste keuzes te maken

Kennismaken

Wilt u kennismaken met de EGZ? U bent van harte welkom eens een dienst bij te wonen. Verder kunt u door op de knop te klikken een korte introductievideo van de gemeente bekijken. We hopen u te mogen ontmoeten en bovenal dat u Jezus Christus leert kennen!

Image

Huiskringen spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Elementen van zo'n huiskring zijn gezellig samen zijn, zingen, gebed en het bestuderen van de Bijbel. Heeft iemand hulp nodig dan gebeurt dit vaak via de kringleden. Maar naast het praktisch ondersteunen doen we dat ook door voor elkaar te bidden, naar elkaar te luisteren en elkaar raad te geven.

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Image

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God.

Image

Johannes 3:16a

Maar God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Image

Johannes 3:16b

opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft

Image