Zendelingen

De Evangelische Gemeente Zaventem draagt zending een warm hart toe. Wij willen daarom gemeenteleden die op Gods roep willen ingaan om het evangelie uit te dragen in binnen- en buitenland ondersteunen. Deze ondersteuning gebeurd op verschillende manieren; financieel, gebed, verspreiding van nieuwsbrieven, meehelpen aan zendingsprojecten, promoten van korte termijnzending, enz.

Op dit moment ondersteunen we de volgende zendelingen en hun projecten:

Henri en Leda Menheere met BeYou in België - www.facebook.com/beyouieper

Jan en Melinda Wisse, Jonathan en Grace Meyer en Johan Menheere met OM in België - www.om.org/be/nl/

Herman en Adri Spaargaren en Hilde Deleebeeck met de BEZ/MEB in België - www.b-e-m.org/nl/

Diego en Janita Ortiz met SIM in Bolivia - www.sim.co.uk/where-we-work/south-america/bolivia

Jonathan en Nicole de Jongh met de MAF in Congo - www.maf.nl

Deze zendelingen zijn op verschillende manieren betrokken in de samenleving; de medische zorg, het onderwijs, gemeentestichting, jongeren of humanitaire hulp. De gemeenschappelijke factor is het uitdragen van de liefde van God voor mensen en het verlangen Zijn Koninkrijk te helpen bouwen door het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

Elke tweede zondag van de maand wordt er tijdens de samenkomst een collecte gehouden die integraal wordt gebruikt voor het ondersteunen van deze zendelingen.Wilt u graag één van deze projecten persoonlijk ondersteunen, dan kunt u altijd iemand van de zendingscommissie van de EGZ contacteren voor meer informatie.

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie