Afdrukken

Eredienst

Iedere zondag van 10.00 - 11.30 uur is er een eredienst met samenzang, gebed en een boodschap vanuit de Bijbel. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een gastheer of gastvrouw. Na iedere eredienst is er tijd voor een tas koffie of thee en een babbel. Ook aan de kinderen wordt gedacht: tijdens de dienst is er voor de allerkleinsten een crèche en voor de kinderen een eigen samenkomst.


In de regel wordt op elke eerste en laatste zondag van de maand het avondmaal gevierd.

Deelname aan het avondmaal is open
voor leden en bezoekers, onder de voorwaarde dat men een wedergeboren christen is.

 

De meeste erediensten gaan door op zondagmorgen, maar ook op sommige bijzondere dagen zoals Goede Vrijdag wordt een eredienst gehouden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de eredienst bij te wonen.

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie