Afdrukken

Visie

Wij willen Jezus volgen

 • in onze liefde voor God
 • in onze liefde voor elkaar
 • in onze liefde voor de samenleving

Door de wedergeboorte, dit is de inwoning van de Heilige Geest, leven we in relatie met God, door Christus Jezus, onze Heer.

Hierdoor wordt onze relatie met elkaar en met de samenleving bepaald naar het voorbeeld dat de Here Jezus ons in de Bijbel heeft nagelaten en door de leiding van de Heilige Geest die in ons woont.

Kernwaarden

Aan deze kernwaarden willen we alles wat we doen en alles wat we zijn toetsen:

 • God verheerlijken is ons hoogste doel
 • Jezus Christus is onze enige verlosser
 • De Heilige Geest is onze enige geestelijke leiding
 • Wedergeboorte door bekering
 • De Bijbel is het hoogste gezag
 • Gebed is onze sterkste kracht
 • Liefde is ons grootste drijfveer

Strategie

Hoe bereiken we ons doel?

 • Door gebed: alles dient steeds gedragen te worden in gebed.
 • Door doelgericht onderwijs: specifiek onderwijs voor de verschillende doelgroepen.
 • Door gemeenschap: een diepe onderlinge relatie onder elkaar, in eenheid, waarheid en liefde.
 • Door dienstbaarheid: We zijn allen geroepen tot dienstbaarheid, naar de gaven die we elk in het bijzonder hebben ontvangen.
 • Door eenheid:We hebben allen samen één Heer, één doel, die we samen in eenheid dienen.
 • Door offervaardigheid: Onze dienstbaarheid vergt offers in tijd, energie, financieel…
 • Door openheid/eerlijkheid: We dienen open en eerlijk met elkaar om te kunnen gaan.
 • Door kwaliteit: We geven het beste van onszelf.

Hoe concretiseren we onze visie?

1.   Jezus volgen in onze liefde voor God:

 • We laten ons door het voorbeeld van de Here Jezus inspireren om zo dicht mogelijk bij God te leven.
 • Door gebed, onderwijs in het Woord en geleid door de Heilige Geest die in ons woont.
 • Door elkaar aan te moedigen om in elk aspect van ons leven God te aanbidden, te zoeken en te gehoorzamen. Wij willen radicale discipelen van Jezus zijn.

2.   Jezus volgen in de liefde voor elkaar:

 • Dit is liefde, indien gij uw leven inzet voor elkaar. Zoals Jezus ons heeft liefgehad en Zijn leven voor ons heeft ingezet, zo willen ook wij elkaar liefhebben.
 • Door onderwijs, onderlinge begeleiding, mentorschap, raad en bemoedigen.
 • Door elkaar trouw te bewijzen, voor elkaar in te staan, elkaar te helpen in onze noden, elkaar te   respecteren, te aanvaarden, hoog te achten, te vermanen, te corrigeren...
 • Elkaar helpen en ondersteunen in onze gezinnen, onze huwelijken, de opvoeding van onze kinderen.
 • Voorzien in pastorale hulp, ook professioneel waar nodig.
 • Groeien naar een gemeente waar iedereen, van klein tot groot zijn plaats heeft, en er een veilige thuishaven heeft.
 • Ook onze zendelingen, willen we op gelijke wijze steunen, zowel geestelijk, financieel, emotioneel, praktisch en informatief.
 • We geloven in het onderhouden van de liefdesband met andere kerken zoals de Bethel, EGL en andere, ook met andere denominaties waar mogelijk.

3.   Jezus volgen in onze liefde voor de samenleving:

 • We willen Jezus’ liefde weerspiegelen naar Zaventem en omgeving toe. Daarom zoeken we actief naar manieren om het licht van het evangelie te laten schijnen door  hulp aan te bieden daar waar mogelijk.
 • We willen een Gemeente zijn die gezien wordt om de liefde die er heerst voor mensen in hun nood.
 • We ondersteunen ook onze zendelingen in hun steun aan anderen.
 • We zijn geroepen om het evangelie uit te dragen. We willen er zoveel mogelijk mensen mee bereiken, van jong tot oud.
 • We willen hier actief en creatief mee bezig zijn en op een eigentijdse manier inspelen op onze samenleving, op een manier die de mensen aanspreekt, zonder enige toegeving te doen over de normen, de moraal en de boodschap van de Bijbel.

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie