Afdrukken

Gemeentestructuur

De Evangelische Gemeente Zaventem heeft een gemeentestructuur die bestaat uit afdelingen met medewerkers en aspiranten. 

Afdelingen

Dit zijn de afdelingen die binnen de EGZ werkzaam zijn:

Deze afdelingen worden geleid door hun leiders, die samen als leidersraad de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse werking van het gemeenteleven. 

Gemeentestructuur

De gemeente is dus in feite een soort boomstructuur waarbij de grond waarin we staan ons fundament Jezus Christus is.

Leiders

We stellen het leidersteam graag even voor:

Martin Hartzema is voorzitter van de leidersraad. Hij speelt basgitaar in een van de bands en is tevens bandleider. Martin is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.


 

 

 

Leiders2Sjoerd Zijlstra is de verantwoordelijke voor de samenkomsten en de muziek in de gemeente. Hij is tevens bandleider van een van de drie bands en is coördinator voor de andere bandleiders en speelt gitaar. Sjoerd is getrouwd en heeft 4 kinderen.


 

 

 

 Leiders3Gerrit de Jongh is verantwoordelijk voor Zending binnen de EGZ. Samen met een groepje enthousiastelingen zet hij zich in voor de zendelingen en brengt hij zending onder de aandacht van de gemeente. Verder is hij verantwoordelijk voor het beheer in de gemeente. Gerrit is getrouwd en vader van twee zoons.

 
 

 

 

Leiders4Peter Blommaert verzorgt de boekhouding voor de gemeente. Hij is actief in de kring van Leuven en woont in Tervuren. Peter is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. 

 


 

 

 

Leiders6Jelle Zijlstra is coördinator van het kringwerk in de gemeente en ook actief in de onderwijscommissie. Hij woont in Meerbeek, is getrouwd en heeft vier dochters.

 

 

 

Johan Menheere leidt het tiener- en jeugdwerk in de gemeente. Hij is begaan met jongeren en is dan ook op verschillende manieren actief in het jongerenwerk, vooral bij OM.

 

Oudsten

De oudsten zijn de eindverantwoordelijken van de gemeente en houden zich bezig met pastoraat, onderwijs en visie. De oudstenraad vormt eveneens de raad van bestuur van de VZW.

Oudsten1Peter Hartman is voorzitter van de Oudstenraad en ook van de Raad van Bestuur van de VZW. Binnen de gemeente houdt hij zich verder nog bezig met de gezinsdiensten en de leiding van de Giants en staat samen met zijn gezin op het schoonmaakrooster. Peter is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

 

 

Leiders8

Johan Menheereis deel van het oudstenteam en leidt het tiener- en jeugdwerk in de gemeente. Hij is begaan met jongeren en is dan ook op verschillende manieren actief in het jongerenwerk, vooral bij OM. Johan woont in Zaventem.

 

 

 

 

 

 Oudsten3Jan Wisse maakt deel uit van het oudstenteam. Hij werkt in bij de zendingsorganisatie BEZ. Jan is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

 

 

 

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie