Afdrukken

Identiteit

Wat men traditioneel de kerk noemt, heet bij ons de gemeente. In het woord ‘gemeente’ herkent men de woorden ‘gemeenschap’ en ‘gemeenschappelijk’. Het gaat daarbij dus niet om gebouwen maar om mensen.

Identiteit1

De gemeente is opgebouwd uit mensen die met elkaar een gemeenschap vormen en in gemeenschap met elkaar leven op grond van het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus.

De gemeente is geen vereniging van mensen zoals de fanfare of de voetbalclub.

We komen we uit verschillende achtergronden, we hebben allen verschillende karakters, een andere opvoeding, andere bezigheden. We leven ieder in een andere omgeving en zijn met verschillende activiteiten bezig in het leven.

We zijn allen op een verschillende manier gevormd door het leven. We hebben verschillende leeftijden. We hebben verschillende interesses. We hebben allen God  op een verschillende manier leren kennen. God heeft ieder op een heel persoonlijke manier aangeraakt en gevormd.

We kennen ieder andere aspecten van God en bovendien heeft Hij ieder van ons bijzondere gaven gegeven, opdat we elkaar hiermee zouden dienen.

Deze diversiteit is bijzonder boeiend en leerrijk. Het maakt ons Godsbeeld rijker. Maar al zijn we zo divers, er zijn twee aspecten die onze eenheid bepalen:

Het eerste, meest fundamentele, is Jezus Christus. Het tweede is de eigen identiteit van de Gemeente.

De Bijbel geeft verschillende voorbeelden van de functie van een gemeente:

  • Kudde: Jezus is de Herder en bij elkaar vinden we warmte en geborgenheid
  • Lichaam: de gemeente vormt het lichaam van Jezus. Alle leden hebben een eigen functie in het lichaam en samen kunnen ze als Jezus naar de mensen omzienIdentiteit2
  • Tempel: de gemeenteleden worden als ‘stenen’ samengevoegd om een tempel te vormen waarin God kan wonen
  • Familie: in de gemeente spreken we van ‘broeders’ en ‘zusters’ omdat we als kinderen van God één grote familie vormen

Al deze beelden hebben gemeenschap en samenhang in zich. Dat is wat onze identiteit bepaalt: samen-zijn bij God, zodat we Hem en elkaar kunnen dienen.

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie