Vrouwenkerstfeest

Ieder jaar als Kerst er weer aan komt, willen we de tijd nemen om dit gezellig onder vrouwen te vieren. Vrouwenkerstfeest3Dat doen we Vrouwenkerstfeest2meestal in de week voor Kerst met een heerlijke maaltijd en een korte kerst-overdenking. We starten met een hapje en een drankje vanaf 19u15. Daarna is er tijd voor een heerlijke maaltijd, gevolgd door een boeiende toespraak van een spreekster. De avond wordt afgesloten met een buffet van de lekkerste desserts.

 Vrouwenkerstfeest4

Het vrouwenkerstfeest gaat door op de woensdag voor Kerst

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie