Gezinsdiensten

Gezinsdiensten1Gezinsdiensten zijn speciale diensten op zondag die in het bijzonder zijn gericht op de gemeente als geheel en ook op mensen die voor het eerst kennismaken met het geloof of de gemeente. Anders dan in de normale diensten blijven de kinderen de hele dienst aanwezig en duurt de samenkomst maar een uur.

De meeste gezinsdiensten worden gehouden in combinatie met een feestdag of een andere activiteit. Doorheen het jaar worden zo zes gezinsdiensten georganiseerd:

  1.  Begin-seizoen (september) – gezinsdienst met aansluitend korte vergadering
  2.  Herfst (november) – normale gezinsdienst
  3. Kerst (december) – gezinsdienst met kerstmaaltijd
  4. Krokus (februari) – normale gezinsdienst
  5. Pasen (april) – gezinsdienst met vooraf ontbijt
  6. Einde-seizoen (juni) – gezinsdienst met aansluitend barbecue

Gezinsdiensten2Ook bij de normale gezinsdiensten is er achteraf een zogeheten ‘liefdemaal’, een gezamenlijke maaltijd waarbij ieder iets meeneemt voor een koud/warm buffet. De gezinsdiensten met Kerst en Pasen zijn extra bijzonder omdat er dan voor een maaltijd wordt gezorgd. 

Gezinsdiensten3

De gezinsdienst van juni wordt de laatste jaren in de open lucht gehouden en steevast afgesloten met de gemeente-barbecue. Dit is altijd een gezellige boel met lekker eten en drinken, een springkasteel, zwembadjes voor de kleinsten en nog veel meer. 

Gezinsdiensten4

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie